30 Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa, Unik dan Bikin Berkesan

·Bacaan 4 menit

Bola.com, Jakarta - Pada momen hari lahir kamu dapat berkirim ucapan selamat ulang tahun kepada orang terdekat dan tersayang sebagai wujud rasa pedulimu terhadap mereka.

Kamu bisa menyisipkan ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Jawa sebagai alternatif. Cara ini dapat kamu gunakan untuk yang ingin tampil beda.

Mengunakan bahasa Jawa untuk ucapan selamat ulang tahun bisa memberikan kesan tersendiri. Tak ada salahnya memberikan ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Jawa di momen membahagiakan tersebut.

Melontarkan ucapan selamat ulang dalam bahasa Jawa tak hanya berisi penyemangat, tetapi juga tersirat doa serta harapan untuknya.

Bagi kamu yang bingung ucapan selamat ulang tahun bahasa Jawa apa yang tepat, jangan khawatir. Ada banyak ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Jawa yang bisa kamu jadikan referensi.

Berikut koleksi ucapan selamat ulang tahun bahasa Jawa yang bisa kamu jadikan referensi, unik dan bikin berkesan, seperti dinukil dari Udfauzi dan Lenteramata, Selasa (27/4/2021).

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ulang tahun, ucapan bahasa Jawa. (Photo by Richard Burlton on Unsplash)
Ilustrasi ulang tahun, ucapan bahasa Jawa. (Photo by Richard Burlton on Unsplash)

1. "Senadyan awak dewe adoh, saya ora lali menowo kancaku ulang tahu, amerga saya ngerti awakmu gak iso ngomong,mungkin sampeyan biso kirimi pulsa 50.000 hehe."

2. "Slamet deui warsih, dipanjangna yuswa njenengan lan mugi gancang waged angsal jodoh ugi sukses sedoyonipun."

3. "Sugeng tanggap warsa, mugi-mugi tansah pinaringan waras lan tansah skamet kalis ing sambikolo monggo dipu aturi dahar bancakan saking poro widodari kan widodaera khayangan."

4. "Selamet ulang tahun bojoku, mugo-mugo rizkiku berkah, umurku berkah, oh iyo hehehe salah yo kuwi kanggo dongakne aku."

5. "Ngaturaken ambal warsa, mugi gusti paring yuswo ingkang panjang lan barokah, mugi gusti pangeran tinansah paring kasasaran lan ketentreman."

6. "Sugeng ambal warsa, mugi gusti tinansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun."

7. "Rahajeng tanggap warsa ngasta priyantun yuswa adalem gandrung, mugi-mugi allah salajeng nyaosaken kasasaran ugi rezeki ingkang melimpah."

8. "Sugeng ambal warsa ya bro atau sist mugo gusti maringi sekabehane sek awakmu karepno, ini dongaku kanggo awakmu pokokke sek terbaik sekabehane."

9. "Selamet ulang tahun kancaku, muga-muga apa sing bakal dikarepne biso tergapai, dongaku kanggo awakmu mesti ono, mugo gusti allah gampangna apa sing dikarepan."

10. "Rahajeng tanggap warsa, muga-muga umur kang nyuda iki nambah pengabdian lan pitados maring Allah SWT, Muga allah menehi rezeki lan panuwun marang kowe."

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ulang tahun, ucapan bahasa Jawa. (Photo by C B on Pixabay)
Ilustrasi ulang tahun, ucapan bahasa Jawa. (Photo by C B on Pixabay)

11. "Rahajeng ambal warsa sederek adalem mugi-mugi kangge jenenganipun langkung sae sak derengipun ugi mboten kalimengan mugi diparingi rezeki ingkang melimpah ugi berkah."

12. "Sugeng tanggap warsa kancaku mugi gusti paring lemebere rezeki lan dipuntebihaken saking malapetaka."

13. "Sugeng tanggap warsa mugi-mugi tinansah pinaringan barokah saking gusti Allah SWT."

14. "Mugi yuswo ingkang minggah meniko langkung mimbeti ketaqwaan ugi kapitadosan dateng gusti pangeran alam sedoyo."

15. "Bade ngaturaken suka cita kagem njenengan ingkang tanggap warsa, mugi-mugi langkung sae kajenenganipun sae saupakara miyos ugi batos."

16. "Sugeng ambal warsa damel. mugi-mugi panjenengan pinaringan rezeki ingkang katah lan pinaringan kasihatan jasmani lan rohani."

17. "Sugeng ambal warsa sederek, mugi-mugi nambahing yoswo niki jenengan langkung sae. Sae sangking akhlak ipun, sae rizki ipun lan sae sapinunggalipun."

18. "Ngaturaken sugeng ambal warsa, mugi-mugi Gusti Allah paring yuswa ingkang dowo lan berkah. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kasarasan lan ketentreman."

19. "Sugeng tanggap warsa kagem panjenengan (nama orang), mugi panjenengan pinaringan wilujeng slamet lan lumebere rezeki, tambah iman lan takwa dateng gusti Allah SWT."

20. "Nderek ngaturaken ambal warsa eyang kakung atau putri, mugi-mugi tinansah pinaring rahayu lan barokah saking Allah SWT."

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ulang tahun, ucapan bahasa Jawa. (Photo on Pixabay)
Ilustrasi ulang tahun, ucapan bahasa Jawa. (Photo on Pixabay)

21. "Ngaturaken ambalwarsa dumateng, mugi-mugi Gusti Allah paring rahmat dateng panjenengan lan mugi nopo ingkang panjenengan angsal ridho sangking Allah SWT."

21. "Selamet ulang tahun cah ayu atau cah bagus, mugo-mugo Gusti Allah ngabul aken cita-citamu sedanten lan diadohno seko sekabehane malapetaka."

22. "Sugeng ambal warsa bro atau sist, mugo Gusti Allah SWt maringi sekabehane sing kowe karepno. Iki doaku kanggo awakmu pokoke sig terbaik sekabehane."

23. "Selamet ulang tahun kancaku, mugo-mugo apa sing dikarepne bakal biso tergapai, dongaku kanggo awakmu mugi Gusti Allah SWT gampangna apa sing dikepi."

24. "Sugeng ambal warsa bojoku sayang, mugi-mugi umurmu kang tambah dowo lan berkah uripe."

25. "Sugeng ambal warsa panjenengan, mugi-mugi tansah pikantuk rizki ingkang wiyar, bathi murah, umur ingkan dhowo, tambah diwasa lan tansah dilindungi Allah SWT."

26. "Kulo nderek bungah dateng ingkang ambal warsa, mugi-mugi tansah pinaringi iman ingkang kuat, rizki ingkang berkah lan kesarasan lahin lan batos."

27. "Bade ngaturaken suka cita kagem njenengan ingkang tanggap warsa, mugi-mugi langkung sae kajenenganipun sae saupakara miyos ugi batos."

28. "Sugeng ambal warsa, mugi gusti tinansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun."

29. "Rahajeng tanggap warsa ngasta priyantun yuswa adalem gandrung, mugi-mugi Allah salajeng nyaosaken kasasaran ugi rezeki ingkang melimpah."

30. "Tuku blewah neng pasar buah, tuku paku neng pringkuku, sugeng ambar warso konco keletku."

Sumber: Udfauzi.com, Lenteramata

Dapatkan kumpulan artikel ucapan ulang tahun lainnya dengan mengeklik tautan ini.