35 Kata-Kata Keren Bahasa Jawa, Sarat Makna dan Inspiratif Jalani Hidup

·Bacaan 1 menit

Bola.com, Jakarta - Kata-kata keren bahasa Jawa banyak dicari oleh masyarakat. Berbagai kata-kata keren bahasa Jawa telah beredar luas di media sosial.

Beberapa orang menggunakan kata-kata keren tersebut untuk caption atau cuitan di media sosial. Dalam kata-kata keren bahasa Jawa biasanya banyak makna positif yang tersirat.

Kata-kata keren bahasa Jawa pun bisa menjadi anutan dalam menjalani kehidupan karena sangat berkaitan dengan hidup yang sedang kamu jalani, sehingga dengan membacanya juga akan memberikanmu sebuah pelajaran.

Ada banyak kata-kata keren dalam bahasa Jawa yang bisa dijadikan pegangan hidup dan menjadi sumber menginspirasi.

Berikut rangkuman kata-kata keren bahasa Jawa yang sarat akan makna dan inspiratif, seperti dinukil dari GuratGarut dan Bagiinfo, Senin (24/5/2021).

Kata-Kata Keren Bahasa Jawa

Ilustrasi kata-kata keren, kehidupan, bahasa Jawa. (Photo by Agto Nugroho on Unsplash)
Ilustrasi kata-kata keren, kehidupan, bahasa Jawa. (Photo by Agto Nugroho on Unsplash)

1. "Pusaka ingkang paling sekti iku dudu tombak,pedang lan keris,pusaka kang paling sekti yaiku dumunung ing jati diri."

2. "Ngapusi kui hakmu. Kewajibanku mung etok-etok ora ngerti yen mbok apusi."

3. "Sing lunga lalekna, sing durung teko entenana, sing wis ana syukurana."

4. "Tresno iku kadang koyo criping telo. Iso ajur nek ora ngati-ati le nggowo."

5. "Nek wes onok sukurono, nek durung teko entenono, nek wes lungo lalekno, nek ilang iklasno."

6. "Rino wengi aku tansah kelingan, pengenku kowe tak sayang."

7. "Kadang mripat iso salah ndelok, kuping iso salah krungu, lambe iso salah ngomong, tapi ati ora bakal iso diapusi."

8. "Adhang-adhang tetese embun, pasrah peparing marang gusti."

9. "Ra ono wong mulyo tanpo urip rekoso."

Kata-Kata Keren Bahasa Jawa

Ilustrasi kata-kata keren, kehidupan, bahasa Jawa. (Photo by Fadhelife Photography Stock Photo Indonesia on Unsplash)
Ilustrasi kata-kata keren, kehidupan, bahasa Jawa. (Photo by Fadhelife Photography Stock Photo Indonesia on Unsplash)

10. "Urip iku urup."

11. "Wong menang iku wong sing bisa ngasorake priyanggane dhewe."

12. "Aja milik barang kang melok."

13. "Urip iku terus mlaku, bebarengan karo wektu, sing bisa gawa lakumu, supaya apik nasibmu."

14. "Sepi ing pamrih, rame ing gawe, banter tan mblancangi, dhuwur tan nungkuli."

15. "Yen kowe tresna mung amarga rupa, banjur kepiye anggonmu tresna marang gusti kang tanpa rupa?"

16. "Urip ing dunyo iki mung sedelok. Kabeh iku yak opo caramu ngadepi ujiane Gusti Allah."

17. "Sukses lan gagal iku bagian tekan urip, ojo leren lan dilakoni terus nganti sukses."

18. "Basa iku busananing bangsa."

Kata-Kata Keren Bahasa Jawa

Ilustrasi kata-kata keren, kehidupan, bahasa Jawa. (Photo on Unsplash)
Ilustrasi kata-kata keren, kehidupan, bahasa Jawa. (Photo on Unsplash)

19. "Ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bhanda."

20. "Kebo nyusu gudel."

21. "Ngilo marang ghito’e dewe."

22. "Yen kabih wis ginaris nyata, aja nganti ana ati sing rumangsa sengsara narima pacoba."

23. "Tansah ajeg mesu budi lan raga nganggo cara ngurangi mangan lan turu."

24. "Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang sukmo."

25. "Ambeg utomo, andhap asor."

26. "Ora kena nglarani."

27. "Golek sampurnaning urip lahir batin lan golek kasempurnaning pati."

Kata-Kata Keren Bahasa Jawa

Ilustrasi kata-kata keren, kehidupan, bahasa Jawa. (Gambar oleh masbet christianto dari Pixabay)
Ilustrasi kata-kata keren, kehidupan, bahasa Jawa. (Gambar oleh masbet christianto dari Pixabay)

28. "Ala lan becik iku gegandhengan, kabeh kuwi saka kersaning Pangeran."

29. "Manungsa mung ngunduh wohing pakarti."

30. "Narimo ing pandum."

31. "Adigang, adigung, adiguno."

32. "Urip kang utama, mateni kang sempurna."

33. "Mohon, mangesthi, mangastuti, marem."

34. "Alam iki sejatining Guru."

35. "Gusti iku cedhak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan."

Sumber: GuratGarut, Bagiinfo

Dapatkan artikel kata-kata dari berbagai tema lain dengan mengeklik tautan ini.