40 Kata-Kata Mutiara Bahasa Arab, Singkat dan Bermakna

·Bacaan 4 menit

Bola.com, Jakarta - Bagi kamu, khususnya yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren, kata-kata mutiara bahasa Arab tentu sudah tidak asing lagi. Kata-kata mutiara bahasa Arab atau dikenal dengan mahfudzot ini merupakan suatu hal yang penting.

Setiap hari seorang murid diwajibkan menghafal kata-kata mutiara bahasa Arab sesuai tingkatan kelasnya. Namun, tidak hanya menghafal, setiap murid didorong dan diuji untuk meresapi mahfudzot yang ia terima sebagai bekal hidup.

Kata-kata mutiara tersebut merupakan satu di antara ungkapan-ungkapan pilihan yang dibuat atau diucapkan oleh para pujangga di zaman dulu. Kata-kata mutiara dalam bentuk bahasa Arab selain indah, kutipan tersebut sarat makna.

Ada banyak kata-kata mutiara bahasa Arab yang bisa kamu baca, seperti kata mutiara tentang kehidupan, cinta, motivasi, inspirasi, atau nasihat.

Kamu juga bisa menggunakannya sebagai inspirasi bagi diri sendiri, keluarga, dan teman. Bahkan, belakangan kata-kata mutiara bahasa Arab kerap dijadikan status di media sosial.

Berikut ini kumpulan kata-kata mutiara bahasa Arab singkat beserta terjemahannya dengan berbagai kategori, dinukil dari Abimuda dan Ricky-elfaqru313, Senin (28/12/2020).

Kata-Kata Mutiara Bahasa Arab

Ilustrasi Muslimah. Credit: freepik.com
Ilustrasi Muslimah. Credit: freepik.com

1. "Man saaro alaa darbi wasola."

(Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai pada tujuannya)

2. "Man jadda wajada."

(Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan)

3. "Man shobaro dzhofiro."

(Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung)

4. "Man qoola shidquhu qolla shodikuhu."

(Barang siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya)

5. "Jaalis ahlash shidqi wal wafa."

(Bergaulah dengan orang yang jujur dan menepati janji)

6. "Mawaddatush shodieqi tadzharu waktadh dhieq."

(Kecintaan seorang teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan)

7. "Wa maa ladzatu Illaa ba'dat ta'bi."

(Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan.)

8. "As shobru yu'ienu a'la kulli amalin."

(Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan)

9. "Jarib wa laahidzh takun a'arifan."

(Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu)

10. "Uthlubil ilma minal mahdi ilal lahdi."

(Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur)

Kata-Kata Mutiara Bahasa Arab

Ilustrasi Islam. (Photo by Khusen Rustamov on Pixabay)
Ilustrasi Islam. (Photo by Khusen Rustamov on Pixabay)

11. "Baidhotul yaumi khoirun min dajajatil ghoddi."

(Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari)

12. "Al waktu atsmanu minadz dzahabi."

(Waktu itu lebih berharga daripada emas)

13. "Al aqlus salim fiel jismis salim."

(Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat)

14. "Khoiru jaliesin fiez zamaani kitaabun."

(Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku)

15. "Man yazro' yahsud."

(Barang siapa yang menanam pasti akan memetik (mengetam)

16. "Khoirul ashab man yaduhulluka alal khoir."

(Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan)

17. "Laulal ilma lakaanannaasu kal bahaaim."

(Kalaulah tidak karena ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang)

18. "At ta'alumu fishighori kannaqsyi alal hajari."

(Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu)

19. "lan tarji'al ayyamul lati madhot."

(Tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang telah berlalu)

20. "Ta'allamanna shoghiron wa'mal bihi kabieron."

(Belajarlah di waktu kecil dan beramalah dengannya di waktu besar)

Kata-Kata Mutiara Bahasa Arab

Ilustrasi kata-kata mutiara, bahasa Arab. (Photo on Freepik)
Ilustrasi kata-kata mutiara, bahasa Arab. (Photo on Freepik)

21. "Al ilmu bilaa amalin kasyajari bila tsamarin."

(Ilmu tanpa amal atau praktik bagaikan pohon yang tidak berbuah)

22. "Al ittihadu asasun najaah."

(Persatuan adalah pangkal keberhasilan)

23. "Laa tahtaqir miskienan wa kun lahu mu'ienan."

(Jangan engkau menghina orang miskin dan jadilah penolong baginya)

24. "As syarofu bil adabi laa bin nasabi."

(Kemuliaan itu karena adab kesopanan (budi pekerti) bukan karena keturunan)

25. "Salamatul insan fie hifdzil lisan."

(Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya (perkataannya)

26. "Adaabul mar'i khoirun min dzahabihi."

(Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya (kekayaannya)

27. "Suul khuluqi yu'di."

(Budi pekerti atau akhlak yang buruk itu menular)

28. "Afatul ilmi an nisyan."

(Bencananya ilmu adalah lupa)

29. "Idza shodaqol azmu wadhohas sabil."

(Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pasti terbukalah jalannya)

30. "laa tahtaqir man dunaka wa likulli sain maziyah."

(Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu karena setiap orang mempunyai kelebihan)

Kata-Kata Mutiara Bahasa Arab

Ilustrasi kata-kata mutiara, bahasa Arab. (Photo on Pixabay)
Ilustrasi kata-kata mutiara, bahasa Arab. (Photo on Pixabay)

31. "Ashlih nafsaka, yuslih lakan naas."

(Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu)

32. "Fakkir qobla an ta'zam."

(Berpikirlah dahulu sebelum kamu berbuat)

33. "Man arofa bu'das safari ista'adda."

(Barang siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, hendaklah dia bersiap-siap)

34. "Man hafaro hufrotan waqo'a fieha."

(Barang siapa yang menggali lubang, maka akan terperosoklah ia di dalamnya)

35. "Aduwwun aaqilun khoirun min shodieqin jahielin."

(Musuh yang pandai itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh)

36. "Utruk asy-syarro, yatrukka."

(Tinggalkanlah olehmu keburukan, niscaya keburukan itupun akan meninggalkanmu)

37. "At'ib jismika, walaa tut'ib 'aqlaka."

(Penatkanlah tubuhmu dan jangan kau penatkan pikiranmu)

38. "Ihrish 'alaa hifdhil quluub minal adzaa, farujuu'uhaa ba'dat tanaafur, yas'ub."

(Berusahalah engkau untuk menjaga hati dari rasa sakit karena tenangnya hati setelah saling menjauh itu, sangatlah sulit)

39. "Ihfazh lisaanaka wahtariz min lafzhihi, falmar-u yaslamu billisaani waya'thob."

(Jagalah olehmu lisanmu serta berhati-hatilah dan perkataannya (lisan) karena seseorang itu dapat selamat dengan lisannya, dan bisa celaka dengan lisannya pula)

40. "Ahmadul balaaghoh ash-shumtu hiina laa yuhsinul kalaam."

(Keindahan bahasa yang paling terpuji adalah diam ketika perkataan tak lagi memberi kebaikan)

Sumber: Abimuda, Ricky-elfaqru313

Dapatkan kumpulan artikel kata-kata mutiara lainnya dengan mengeklik tautan ini.