7 Dampak Negatif Minuman Keras Menurut Islam

·Bacaan 1 menit

VIVA – Kaum muslimin, kita semua tentu sudah mengetahui bahwa khomar atau minuman keras adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama kiita yang mulia ini, yaitu agama islam.

Banyak dalil yang menunjukkan akan keharamannya, di antaranya adalah firman Allah Azza Wajalla yag artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut sehingga kamu beruntung.

Sesungguhnya syaitan itu ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (minum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan menegakkan sholat. Maka apakah kalian mau berhenti (dari melakukan pekerjaan itu).” (Surah Al-Maidah : 90-91).

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel