8 Macam-Macam Selawat, Bacaan, dan Manfaatnya bagi Kehidupan

·Bacaan 10 menit

Liputan6.com, Jakarta Ada delapan macam-macam selawat atau sholawat yang wajib diketahui dan manfaatnya banyak bila rutin dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Selawat adalah bentuk jamak dari kata salat yang artinya doa. Ketika membaca macam-macam selawat, itu sama dengan memohon atau berdoa kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW.

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan dan jangan lah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, berselawat kepadaku karena sesungguhnya ucapan selawat kalian akan sampai kepadaku di manapun kalian berada.” (HR. Abu Daud No. 2044 dengan Sanad Hasan)

Keberkahan akan selalu mengikuti umat manusia yang rajin membaca selawat semasa hidupnya. Ada sejumlah manfaat membaca selawat yang wajib diketahui sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barangsiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak sepuluh kali, serta menghapus sepuluh kejelekannya." HR. Ahmad 19/57 no: 11998.

Berikut Liputan6.com ulas macam-macam selawat, bacaan, dan manfaatnya dari berbagai sumber, Kamis (7/10/2021).

Keutamaan Membaca Macam-Macam Selawat

Ilustrasi Muslim. Image by İbrahim Mücahit Yıldız from Pixabay
Ilustrasi Muslim. Image by İbrahim Mücahit Yıldız from Pixabay

1. Menaati Perintah Allah

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, kita semua harus menaati perintah yang Allah berikan. Perintah tersebut antara lain adalah berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu, ada banyak macam selawat yang dapat membuat hidup Anda berkah dan terhindar dari berbagai kesialan. Selain itu perintah yang diberikan Allah adalah salat, puasa dan lainnya.

2. Keselarasan Allah SWT

Mengalunkan selawat keutamaannya adalah keselarasan Allah SWT dalam bersholawat atas Rasulullah. Meskipun selawat berbeda karena sholawat kita atasnya berisi doa dan permohonan, sedangkan selawat Allah SWT atasnya berisi pujian dan pengagungan. Anda bisa bersholawat ketika pagi hari setelah salat subuh maupun dhuha. Setelah salat, jangan lupa membaca doa salat dhuha baru kemudian bersholawat.

3. Mendapatkan 10 Selawat dari Allah SWT

Hal ini dijelaskan dalam hadist di mana orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi maka Allah SWT akan bersholawat kepadanya sebanyak sepuluh kali. Meskipun kita dianjurkan untuk berselawat, namun seluruh amalan yang dilakukan tidak akan bermakna jika tanpa melaksanakan salat wajib yakni Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Perlu diperhatikan pula bacaan salat agar fasih dan benar karena bacaan yang salah akan membuat maknanya melenceng.

4. Diitinggikan Derajatnya oleh Allah SWT

Apabila Anda senantiasa membaca selawat kepada Nabi maka Allah juga akan meninggikan 10 derajatnya. Sesuai dengan hadist yang menjelaskan bahwa Allah akan memberikan sepuluh rahmat yang sama dengan sepuluh derajat baginya.

5. 10 Kebaikan dan 10 Keburukan

Allah SWT akan memberikan 10 rahmat kepada Anda jika senantiasa berselawat satu kali, lalu Allah SWT juga akan menghapus 10 keburukan yang telah Anda lakukan.

6. Penghantar ijabah Doa

Awali doa dengan selawat kepada Nabi serta harapan bahwa doa akan diijabah oleh Allah SWT. Selawat akan mengantarkan doa yang Anda mohonkan di sisi Allah.

7. Dekat dengan Rasulullah di Hari Kiamat

Sudah banyak yang tahu bahwa rutin berselawat akan membuat Anda dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Dengan rutin berselawat akan membantu kita mendapatkan safaat dari rasulullah yang akan membantu memberatkan amalan kita saat waktunya perhitungan hisab di padang masyar nanti.

Macam-Macam Selawat dan Bacaannya

Ilustrasi Perempuan Muslim Credit: unsplash.com/HasanAlmasi
Ilustrasi Perempuan Muslim Credit: unsplash.com/HasanAlmasi

1. Macam-Macam Selawat Matsurah

Allaahumma sholli alaa muhammadin nabiyyil ummiyyi wa alaa aalihi wasallim.

Arti macam-macam selawat:

“Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad yang tiada dapat membaca dan menulis (Ummy) dan semoga keselamatan tercurah kepada segenap keluarganya.”

2. Macam-Macam Selawat Mukafaah

Allohumma sholli ala sayidina muhammadin wa ala alihi sayidina muhammad, sholatan maqbulatan tu,addi biha anna haqqohul adzim.

Arti macam-macam selawat:

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah kepada junjungan kita Muhammad SAW yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang menjadi kekasih Allah SWT, yang luhur pangkatnya dan yang agung kemuliaannya, dan limpahkanlah pula atas keluarganya dan para sahabatnya.”

3. Macam-Macam Selawat Fatih

Allahumma sholli ala sayyidina muhammaddinil fatihi lima ughliqo wal khotimi lima sabaqo, nashiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shirotikal mustaqim wa ala alihi haqqo qodrihi wa miq darihil adzim.

Arti macam-macam selawat:

“Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan serta berkah kepada nabi Muhammad SAW, sebagai pemuka sesuatu yang terkunci, dan penutup sesuatu (para nabi) yang terdahulu, dialah penolong yang benar dengan membawa kebenaran serta petunjuk menuju jalan-Mu yang lurus. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada keluarga dan para sahabatnya dengan sebenar-benarnya dengan pangkat dan kedudukan yang agung.”

4. Macam-Macam Selawat Nariyah

Allaahumma sholli sholaatan kaamilatan wasallim salaamaan taamman alaa sayyidinaa muhammadinil ladzii tanhallu bihiluqodu watanfariju bihilkurobu watuqdhoo bihilhawaaiju watunaalu bihir roghooibu wahusnul khowaatimi wayustasqaal ghomaamu biwajhihilkariimi waalaa aalihii washohbihii fii kulli lamhatin wanafasin biadadi kulli maluumin laka.

Arti macam-macam selawat:

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujanpun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau.”

Macam-Macam Selawat dan Bacaannya Selanjutnya

5. Macam-Macam Selawat Nur Al-Anwar

Allahumma Shalli Alaa Nuuril Anwaari Wasirril Asraari, Watiryaaqil Aghyaari Wamiftaahi Baabil Yasaari, Sayyidinaa Wamaulaana Muhammadinil Muhtaari Wa Aalihil Ath Haari Wa Ash Haabihil Ahyaari Adada Niamillaahi Wa Ifdhaalih.

Arti macam-macam selawat:

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, belakang layar dari segenap rahasia, penawar sedih dan kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami, Nabi Muhammad saw. yang terpilih, keluarganya yang suci, dan para sahabatnya yang mulia sebanyak hitungan nikmat Yang Mahakuasa dan karunia-Nya.”

6. Macam-Macam Selawat Ibrahimiyah

Allahumma shalli alaa sayyidinaa muhammad waalaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa shallaita alaa sayyidinaa ibraahiima waalaa aali sayyidinaa ibrahiia wabaarik alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta alaa sayyidinaa alaa sayyidinaa ibraahima wa alaa aali sayyidina ibraahima, fil aalamiina innaka hamiidun majiidun.

Arti macam-macam selawat:

“Ya Allah, berilah kasih saying kepada junjungan kita nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberi kasih sayangmMu kepada junjungan kita Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkatilah kepada junjungan kita nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkati junjungan kita nabi Ibrahim dan kelurganya diantara makhluk makhlukmu, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.”

7. Macam-Macam Selawat Munjiyat

Allahumma sholli 'alaa sayyidinaa Muhammadin sholaatan tunjiinaa bihaa min jamii'il-ahwaali wal-aafaati wa taqdhii lanaa bihaa jamii'al-haajaati wa tuthahirunaa bihaa min jamii'is-sayyi'aati wa tarfa'unaa bihaa 'indaka a'lad-darajaati wa tuballigunaa bihaa aqshal-gaayaati min jamii'il-khairaati fil-hayaati wa ba'dal-mamaati.

Arti macam-macam selawat:

"Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang melaluinya Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan, dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan semua hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami pada derajat tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan, dari semua kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati."

8. Macam-Macam Selawat Badriyah

Shalaatullaah Salaamul laah 'Alaa Thaaha Rasuulillaah

Shalaatullaah Salaamullaah 'Alaa Yaa Siin Habiibillaah

Tawassalnaa Bibismi llaah Wabil Haadi Rasuulillaah

Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Illaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah

Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Illaahi Najjinaa Waksyif Jamii'a Adziyyatin Wahrif

Makaa idal 'idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Illaahi Naffisil Kurbaa Minal'Ashiina Wal'Athbaa

Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Wakam Min Rahmatin Washalat Wakam Min Dzillatin Fashalat

Wakam Min Ni'matin Washalat Bi Ahlil Bailri Yaa Allaah

Wakam Aghnaita Dzal 'Umri Wakam Autaita D'Zal Faqri

Wakam'Aafaita Dzal Wizri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Laqad Dlaaqat'Alal Oalbi Jamii'ul Ardli Ma' Rahbi

Fa Anji Minal Balaas Sha'bi Bi Ahlil Badri Yaa Allah

Atainaa Thaalibir Rifdi Wajullil Khairi Was Sa'di

Fawassi' Minhatal Aidii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Falaa Tardud Ma'al Khaibah Balij'Alnaa'Alath Thaibah

Ayaa Dzal 'lzzi Wal Haibah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Wain Tardud Faman Ya-Tii Binaili Jamii'i Haajaati

Ayaa jalail mulimmaati Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Illaahighfir Wa Akrimnaa Binaili Mathaalibin Minnaa

Wadaf i Masaa-Atin 'Annaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Illaahii Anta Dzuu Luthfin Wadzuu Fadl-Lin Wadzuu 'Athfin

Wakam Min Kurbatin Tanfii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Washalli Alan Nabil Barri Bilaa Addin Walaa Hashri

Wa Aali Saadatin Ghurri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah.

Arti macam-macam selawat:

"Rahmat dan keselamatan Allah, semoga tetap untuk Nabi Thaaha utusan Allah, rahmat dan keselamatan Allah, semoga tetap untuk Nabi Yasin kekasih Allah.

Kami berwasilah dengan berkah 'Basmalah', dan dengan Nabi yang menuniukkan lagi utusan Allah, dan seluruh orang yang berjuang karena Allah, sebab berkahnya sahabat ahli badar ya Allah.

Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan ummat, dari bencana dan siksa dan dari susah dan kesempitan, sebab berkahnya sahabat ahli bariar ya Allah.

Ya AIlah semoga Engkau selamatkan kami dari semua yang menyakitkan, dan semoga Engkau (Allah) menjauhkan tipu dan daya musuh-musuh, dan semoga Engkau mengasihi kami sebab berkahnya sahabat Ahli Badar Ya Allah.

Ya Allah, semoga Engkau menghilangkan beberapa kesusahan dari orang-orang yang bermaksiat dan semua kerusakan, dan semoga Engkau hitangkan semua bencana dan wabah penyakit sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah

Maka sudah beberapa rahmat yang telah berhasil dan sudah beberapa dari kehinaan yang dihilangkan, sudah banyak dari nikmat yang telah sampai, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Sudah berapa kati Engkau (Allah) memberi kekayaan orang yang makmur dan berapa kati Engkau (Allah) memberi nikmat kepada orang yang fakir dan berapa kali Engkau (Allah) mengampuni orang yang berdosa, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Sungguh hati manusia merasa sempit di atas tanah yang luas ini karena banyakhya marabahaya yang mengerikan, dan malapetaka yang menghancurkan, semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengerikan, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Kami datang dengan memohon pemberian/pertolongan dan memohon agungnya kebaikan dan keuntungan. Semoga Allah meluaskan anugerah (keni’matan) yang melimpah-limpah, dari sebab berkahnya ahli Badar ya Allah.

Maka janganlah Engkau (Allah) menolak kami menjadi rugi besar, bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik, dan selalu bersuka ria.

Wahai Dzat yang punya keagungan (kemenangan), dengan sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Jika Engkau (Allah) terpaksa menolak hamba, maka kepada siapakah kami akan datang mohon dengan mendapat semua hajat kami.

Wahai Dzat yang menghilangkan beberapa bencana dunia dan akhirat, hilangkan bencana-bencana hamba lantaran berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Ya Allah, semoga Engkau rnengampuni kami dan memuliakan diri kami, dengan mendapat hasil beberapa permahonan kami, dan menolak keburukan-keburukan dari kami, dengan mendapat berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Ya Allah, Engkaulah yang punya belas kasihan, dan punya keutamaan (anugerah) lagi kasih sayang, sudah banyaklah kesusahan yang hilang, dari sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah."

Manfaat Membaca Selawat

Ilustrasi Pria Muslim. Credit: freepik.com
Ilustrasi Pria Muslim. Credit: freepik.com

1. Dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT.

2. Meneladani perbuatan Allah SWT tatkala berselawat kepada Nabi-Nya, walau jelas jauh berbeda antara shalawat kita umat manusia dengan selawat Allah ta'ala.

3. Selawat manusia kepada nabi adalah do'a serta permohonan berkah sedangkan shalawat Allah SWT adalah pujian dan pemuliaan.

4. Berselawat dapat mengangkat derajat dan menghapus kejelekan, sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak hadist.

5. Mengharapkan terkabulkan doa apabila di tutup dengan membaca macam-macam selawat.

6. Sebagai penutup kesedihan seorang hamba.

7. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuk diantara hak-hak yang harus ditunaikan oleh umatnya sebagai balasan atas kebaikan yang mereka peroleh dari beliau.

8. Hidup akan diselimuti ketenangan jiwa serta manisnya iman dan taat dalam beribadah.

9. Doa menjadi lebih mudah terkabul apabila selalu diiringi dengan selawat.

10. Disinari oleh pancaran cahaya iman, rahmat, dan keberkahan.

11. Kehidupannya akan diriingi oleh semangat juang tinggi dalam beribadah.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel