Amukan Badai Nicole dengan Gelombang Ombak Berbahaya Menghantam Florida