Baca Doa Ini Agar Senantiasa Dijauhkan dari Berbagai Musibah

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Setiap individu tentu ingin menjalani hidup yang aman, tentram dan diberkahi oleh Allah SWT. Ya, tentu tak ada orang yang ingin hidupnya diterpa musibah. Tapi sayangnya musibah bisa datang kapan dan di mana saja tanpa terduga.

Meski kita tak bisa menolak kehendak dan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk berdoa dan memohon keselamatan dari segala musibah.

Cara yang bisa dilakukan adalah dengan berdoa memohon keselamatan. Tak hanya itu, kita juga bisa dengan melantunkan doa tolak bala agar terhindar dari segala macam bencana, musibah, serta berbagai hal buruk lainnya.

Doa Tolak Bala dan Dijauhkan dari Berbagai Musibah

Ilustrasi Berdoa Credit: pexels.com/pixabay
Ilustrasi Berdoa Credit: pexels.com/pixabay

Berikut doa tolak bala yang bisa kita lantunkan untuk memohon keselamatan dan dijauhkan dari berbagai musibah.

Allahumma bihaqqil faatihah wasirril faatihah ya faarijal hammi wa yaa kaasyifal ghammi ya man lli ibaadihii yaghfiru wayarham. Yaa daafi’al bala’i yaa Allah wa yaa daafi’al bala’i yaa rahmaan wa yaa daafi’al balaa’i yaa rahiim. Idfa’ annal gholaa’a wal balaa’a wal wabaa’a wal fahsyaa’a wal munkarra was suyuufal mukhtalifata wasy syada ida wal mihana maa dhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa hadzaa khash shataw wamibbul daanil muslimiina ‘ aammatan innaka’ alaama tasyaa’u qadiir.

Artinya

Ilustrasi Berdoa Credit: pexels.com/pixabay
Ilustrasi Berdoa Credit: pexels.com/pixabay

Ya Allah, dengan kebenaran fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam fatihah, ya Allah Tuhan Yang melapangkan kedudukan dan Yang menghilangkan kesedihan, Ya Allah Tuhan Yang Maha kasih sayang kepada hambanya, Ya Allah, Tuhan Yang menghindarkan bala, Ya Allah Tuhan Pengasih Yang menolakkan bala, Ya Allah Tuhan Yang Maha Penyayang Yang menjauhkan bala, tolakanlah dari kami malapetaka, bala, bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan yang tersembunyi, dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin pada umumnya, sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.