Bacaan Ayat Kursi, Lengkap Beserta Arti dan Keutamaannya

·Bacaan 3 menit

Bola.com, Jakarta - Ayat Kursi menjadi satu di antara ayat yang ada pada Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 255. Melafalkannya menjadi keutamaan tersendiri bagi umat Muslim untuk menambah pahala dari Allah SWT.

Di dalam Ayat Kursi, Allah SWT telah menegaskan bahwa tidak ada zat yang layak untuk disembah kecuali diri-Nya. Selain pengagungan kepada Allah, ayat ini merupakan pegangan bagi umat Muslim dalam menjalani berbagai aktivitas.

Banyak keutamaan serta manfaat yang bisa didapatkan setiap kali Anda membaca Ayat Kursi, di antaranya ketenangan dalam hidup dan kemudahan dalam mencari rezeki.

Anda bisa membaca Ayat Kursi ketika akan memulai hari dengan niatan memohon perlindungan dari Allah dari segala hal buruk yang ada di dunia.

Selain itu, membacanya setelah selesai melakukan salat wajib maupun sunnah, bisa mempertebal iman dan pahala yang diberikan oleh Tuhan Semesta Alam.

Berikut bacaan Ayat Kursi lengkap beserta arti dan keutamannya, yang bisa menjadikan Anda sebagai Muslim yang lebih beriman, seperti disadur dari Dream, Jumat (5/11/2021).

Bangganya Karim Benzema
Bangganya Karim Benzema

Bacaan Ayat Kursi

Ilustrasi membaca Ayat Kursi. (Photo by rawpixel.com on Freepik)
Ilustrasi membaca Ayat Kursi. (Photo by rawpixel.com on Freepik)

Bacaan:

"Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum.

Laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa naum.

Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh.

Man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi idznih.

Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum.

Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bi maa syaa-a.

Wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa

Wahuwal ‘aliyyul ‘azhiim."

Terjemahan:

Allah tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang Maha Kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya

Tidak mengantuk dan tidak tidur

Milik-Nya lah apa yang di langit dan di bumi

Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya?

Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka

Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya

Kursi Allah meliputi langit dan bumi

Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

(QS. Al-Baqarah: 255)

Keutamaan Membaca Ayat Kursi

Ilustrasi membaca Ayat Kursi. Credit: pexels.com/pixabay
Ilustrasi membaca Ayat Kursi. Credit: pexels.com/pixabay

1. Ayat yang Paling Agung

Keagungan ayat ini tergambar pada pertanyaan yang pernah diajukan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Ubay bin Ka’ab.

"Ayat mana yang paling agung dalam kitabullah?" Ubay menjawab, "Ayat Kursi". Maka beliau Shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dada Ubay kemudian berkata, "Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki". (HR. Muslim).

2. Keagungannya Melebihi Langit dan Bumi

Keutamaan kedua dari Ayat Kursi adalah keagungan dari ayat ini melebihi langit dan bumi. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW:

"Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi (karena di dalam ayat tersebut telah mencakup Nama dan Sifat Allah)."

3. Satu di Antara Bacaan Zikir Sebelum Tidur

Tidak hanya merupakan ayat paling agung, Ayat Kursi juga memiliki keutamaan yaitu menjadi satu di antara bacaan zikir sebelum tidur. Apabila kita mengamalkannya maka Allah akan melindungi kita sampai waktu pagi tiba.

Rasulullah bersabda, "Apabila engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi". (HR. Al-Bukhari)

4. Satu di Antara Sebab Masuk Surga

Keutamaan berikutnya dari Ayat Kursi adalah ayat ini menjadi satu di antara penyebab masuknya manusia ke surga. Hal ini tertera dalam sebuah hadis.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi setelah selesai salat maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian". (HR. An Nasa-i, dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani).

Disadur dari: Dream.co.id (Penulis: Ulyaeni Maulida. Published: 25/1/2021)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel