Bacaan Doa Memohon Keselamatan dan Perlindungan untuk Dunia dan Akhirat

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Memiliki hidup yang diliputi dengan keberkahan dan kebaikan bukan hanya peran serta manusia sebagai seorang hamba. Bacaan doa memohon keselamatan dan perlindungan juga bagian dari ikhtiar yang wajib dilakukan manusia.

Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya melalui banyak cara. Salah satunya melalui doa. Berdoa adalah momen ketika seorang hamba benar-benar mampu berkomunikasi langsung dengan penciptanya.

Bacaan doa memohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah SWT ini meliputi dunia dan akhirat. Tidak hanya untuk dijauhkan dari api neraka. Bacaan doa memohon keselamatan dan perlindungan ini sekaligus memohon kesehatan, ilmu pengetahuan, rezeki, kebaikan, godaan buruk, dan masih banyak lagi.

Berikut Liputan6.com ulas bacaan doa memohon keselamatan dan perlindungan dari berbagai sumber, Rabu (28/4/2021).

Bacaan Doa Memohon Keselamatan di Dunia dan Akhirat

Ilustrasi Berdoa. Credit: pexels.com/pixabay
Ilustrasi Berdoa. Credit: pexels.com/pixabay

Keselamatan di dunia dan akhirat meliputi banyak hal. Mulai dari kesehatan, ilmu pengetahuan, dan rezeki yang berkah. Untuk keselamatan akhirat meliputi dimudahkan saat sakaratul maut dan dijauhkan dari siksa api neraka.

Berikut bacaan doa memohon keselamatan di dunia dan akhirat:

"Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fid diini wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil 'ilmi wa barokatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rohmatan 'indal mauti wa maghfirotan ba'dal mauti, allahummaa hawwin 'alainaa fil sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal 'afwa 'indal hisaabi, rabbanaa laa tuzigh quluubana ba'da idz hadaitanaa wahab lanaa mil ladunka rahma, innaka antal wahhaab, rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil akhirati hasanah waqinaa 'adzaa ban naar."

Artinya:

"Ya Allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rizqi, serta taubat sebelum mati dan rahman di waktu mati, dan keampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka."

Bacaan Doa Memohon Keselamatan Lainnya

Ilustrasi Berdoa. Credit: freepik.com
Ilustrasi Berdoa. Credit: freepik.com

Bacaan Doa Memohon Keselamatan Nabi Luth

Robbi najjinii wa ahlii mimmaa ya'maluun.

Artinya:

"Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari perbuatan yang mereka kerjakan."

Bacaan Doa Memohon Keselamatan dari Tipu Daya

Robbanaa laa taj'alnaa fitnatal lil qoumidh dhoolimiin wa najjinaa birohmatika minal qoumil kaafiriin.

Artinya:

"Ya Tuhan kami, jangan jadikan kami sasaran fitnah dan jauhkanlah kami dari sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang yang kafir."

Bacaan Doa Memohon Keselamatan Ringkas

Allaahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarokta dzal jalaali wal ikroom.

Artinya:

"Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan. Dari keselamatan. Maha Suci Allah, Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan."

Bacaan Doa Memohon Keselamatan dari Kezaliman

Robbi najjinii minal qoumidh dholimiin.

Artinya:

"Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Bacaan Doa Memohon Perlindungan dari Marabahaya

Ilustrasi Berdoa. Credit: freepik.com
Ilustrasi Berdoa. Credit: freepik.com

Bacaan Doa Memohon Perlindungan dari Setan

Allahumma inni a'dzubika minasy syaithoni min hamazihi wa nafkhihi wa naftsihi.

Artinya:

"Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari setan, dari kesombongannya, tiupannya dan hembusannya."

Bacaan Doa Memohon Perlindungan dari Musibah

Rabbi a'udzubika min hamazatisy syayathini wa a'udzubika rabbi ay yahdlurun.

Artinya:

"Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepada Engkau yang Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Bacaan Doa Memohon Perlindungan dari Penyakit

Bismillahil ladzi la yadlurru ma'asmihi syai'un fil ardli wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim.

Artinya:

"Dengan menyebut nama Allah yang bersama nama-Nya sesuatu itu tidak berbahaya di bumi dan di langit dan Dia Maha Mendengar lagi Mengetahui."

Bacaan Doa Memohon Perlindungan Lainnya

Ilustrasi berdoa. (Photo by Masjid Pogung Dalangan on Unsplash)
Ilustrasi berdoa. (Photo by Masjid Pogung Dalangan on Unsplash)

Bacaan Doa Memohon Perlindungan dari Tipu Muslihat

La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyii wa yumiitu, biyadihil khoir, wa huwa 'ala kulli syai'in qodir

Artinya:

"Tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kekuasaan dan milik-Nya lah segala pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Atasnya kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Bacaan Doa Memohon Perlindungan dengan Keteguhan Iman

Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hablana mil ladunka rahmah innaka antal wahhab.

Artinya,

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kalbu kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulan Maha Pemberi."

Bacaan Doa Memohon Perlindungan dari Harta Haram

Allahummakfini bikhalalika 'an kharamika wa aghnini bifadhlika 'amman siwaka

Artinya:

"Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halal-Mu agar terhindar terhindar dari yang Kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karunia-Mu, bukan karena karunia selain-Mu."

Kamu harus bekerja, berusaha, dan selalu berdoa supaya terhindar dari kerugian yang salah satunya unsur penipuan. Doa ini dilantunkan oleh Rasulullah SAW ketika selesai salat subuh.

Allahumma innii as-aluka 'ilman naafi'a, wa rizqon thoyyibaa, wa 'amalan mutaqobbalaa

Artinya:

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (HR. Ibnu Majah, no. 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).