Doa Meminta agar Diberi Keberkahan Rezeki

VIVA
·Bacaan 1 menit

VIVA – Setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Namun demikian, sebagai umat muslim, Islam mengajarkan kita untuk selalu senantiasa memanjatkan doa untuk diberikan kelancaran dalam setiap urusan, termasuk meminta kepada Allah kemudahan dan keberkahan atas segala rezeki yang Ia limpahkan kepada kita.

Rezeki sendiri merupakan hal pasti yang telah ditetapkan Allah Ta’ala atas seorang hamba. Di mana perkara tersebut juga telah dijamin dan diatur pembagiannya oleh Allah SWT.

Selain berdoa diberikan kemudahan rezeki, jika kamu menginginkan harta yang berlimpah dan berkah, jangan pernah putus untuk berdoa dan meminta kepada Allah SWT. Berikut doa meminta rezeki yang berlimpah yang bisa kamu baca selepas salat.

Allahumma yaa ghaniyyu ya hamiidu ya mubdi'u yaa mu'iidu ya rahiimu, ya waduuduaghninii bi halaalika'an haraamika wakfinii bi fadhlika 'amman siwaaka wa shallallahu 'alaa muhammadin wa aalihi wa sallama.

Artinya:

“Wahai Allah, wahai Zat Yang Maha Kaya, wahai Zat Yang Maha Terpuji, wahai Zat Yang memulai, wahai Zat Yang Mengembalikan, wahai Zat Yang Maha Penyayang, wahai Zat Yang Maha Mencintai. Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu dari keharaman-Mu. Cukupilah kami dengan anugerah-Mu dari selain Engkau. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga keluarga dan sahabat beliau.”