Kumpulan Nama Bayi Laki-Laki Terinspirasi dari Sahabat Rasulullah, Penuh Keistimewaan

·Bacaan 3 menit

Bola.com, Jakarta - Setiap orang tua tentunya akan memberikan nama paling baik untuk buah hati mereka, apakah itu bayi perempuan maupun bayi laki-laki, sehingga dalam pemberian nama, setiap orang tua perlu mempertimbangkannya sebelum memutuskan.

Di balik nama yang diberikan orang tua tersebut, pasti terselip doa. Satu di antara referensi yang dapat diberikan kepada bayi laki-laki bisa dari nama sahabat Rasulullah.

Tak hanya memiliki arti baik, nama yang terinspirasi dari nama sahabat Rasulullah sarat nilai Islami. Diharapkan sang jagoan kecil akan menjadi anak yang saleh dan berguna bagi keluarga serta agama.

Nama bayi laki-laki yang terinspirasi dari sahabat Rasulullah diyakini banyak orang memiliki keistimewaan tersendiri.

Apabila Anda tertarik, ada beragam nama bayi laki-laki yang terinspirasi dari sahabat Rasulullah, yang bisa menjadi pilihan Anda untuk sang buah hati.

Berikut ini koleksi nama bayi laki-laki terinspirasi dari sahabat Rasulullah yang cocok dijadikan referensi untuk si kecil, disadur dari Brilio, Rabu (8/9/2021).

Koleksi Nama Bayi Laki-Laki Terinspirasi dari Sahabat Rasulullah

Ilustrasi bayi laki-laki. (Photo by Gustavo Cultivo on Unsplash)
Ilustrasi bayi laki-laki. (Photo by Gustavo Cultivo on Unsplash)

1. Abu Dzar Al-Ghifari: Tokoh gerakan hidup.

2. Abdullah bin Umar: Tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

3. Abdullah bin Mas'ud: Yang pertama kali mengumandangkan Al-Qur'an dengan suara merdu.

4. Ammar bin Yasir: Seorang tokoh penghuni surga.

5. Abu Ubaidah ibnul Jarrah: Orang kepercayaan umat.

6. Abdullah ibnu Rawahah: Yang bersemboyan 'wahai diri jika kau tidak gugur di medan juang kau tetap akan mati, walau di atas ranjang'.

7. Abu Darda: Ahli hikmat dan budiman.

8. Abu Ayyub al-Anshari: Pejuang di waktu senang atau susah.

9. Abdurrahman bin Abi Bakar: Pahlawan sampai akhir hayat.

10. Abdurrahman bin Auf: Kaya raya, harta yang berdatangan.

11. Abu Jabir Abdullah bin Amr: Seseorang yang dinaungi malaikat.

12. Abdullah bin Amr bin Ash: Tekun beribadah dan bertobat.

13. Abu Shufyan bin Harits: Habis gelap terbitlah terang.

14. Abbad bin Bisyir: Disertai cahaya Allah.

15. Amr bin Ash: Pembebas Mesir dari pasukan Romawi.

16. Abbas bin Abdul Muthalib: Pengurus air minum Mekkah dan Madinah.

17. Abu Musa al Asy'ari: Nama shabat Nabi.

18. Bilal bin Rabah: Muadzin pertama, lambang persamaan derajat manusia.

19. Habib bin Zaid: Lambang cinta kasih dan pengorbanan.

20. Hudzaifah ibnul Yaman: Seteru kemunafikan, kawan keterbukaan.

21. Hamzah bin Abdul Mutthalib: Singa Allah dan panglima syuhada.

22. Imran bin Husain: Menyerupai malaikat.

23. Jafar bin Abi Thalib: Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah.

24. Khalid bin Walid: Pedang Allah yang selalu waspada.

25. Khabbab bin Arats: Guru besar dalam berkurban.

Koleksi Nama Bayi Laki-Laki Terinspirasi dari Sahabat Rasulullah

Ilustrasi bayi laki-laki. (Photo by Victoria on Pexels)
Ilustrasi bayi laki-laki. (Photo by Victoria on Pexels)

26. Muadz bin Jabal: Cendekiawan Muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram.

27. Miqdad bin Amr: Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat.

28. Mushab bin Umair: Duta Islam pertama dan bapak Tauhid.

29. Salman al-Farisi: Pencari kebenaran.

30. Saad bin Abi Waqqash: Singa yang menyembunyikan kukunya.

31. Shuhaib bin Sinan: Pedagang yang selalu mendapat laba.

32. Said bin Amir: Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan.

33. Saad bin Ubadah: Pembawa bendera Anshar.

34. Salamah bin al Akwa: Pahlawan pasukan jalan kaki.

35. Suheil bin Amar: Terbebas, kumpulan pahlawan.

36. Salim Maula Abu Hudzaifah: Sebaik-baik pemikul Al-Qur'an.

37. Thufeil bin Amr ad Dausi: Pemilik suatu fitrah yang cerdas.

38. Thalhah bin Ubaidillah: Pahlawan perang Uhud.

39. Usaid bin Hudhair: Pahlawan hari Saqifah.

40. Ubai bin Ka'ab: Ilmu yang tercapai.

41. Usamah bin Zaid: Putra kesayangan.

42. Umeir bin Sa'ad: Tokoh yang tiada duanya.

43. Umeir bin Wahab: Jagoan Quraisy yang terbaik.

44. Utsman bin Mazhun: Yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi.

45. Ubadah bin Shamit: Tokoh yang gigih menentang keburukan.

46. Zaid bin Haritsah: Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasulullah.

47. Zaid ibnul Khatthab: Rajawali pertempuran Yamamah.

48. Zubair bin Awwam: Pembela Rasullulah.

49. Zaid bin Tsabit: Penghimpun Al-Qur'an.

50. Zaid bin Arqam: Sahabat Rasul yang memeluk Islam di usia muda dan masih anak-anak.

Disadur dari: Brilio.net (Penulis: Deta Jauda Najmah. Published: 16/1/2020).

Yuk, baca artikel nama bayi lainnya dengan mengeklik tautan ini.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel