Kumpulan Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa, Bermakna dan Berkesan Banget

·Bacaan 4 menit

Bola.com, Jakarta - Ucapan ulang tahun bahasa Jawa berisi ungkapan penuh makna dan berkesan. Ucapan tersebut bisa kamu berikan kepada orang terdekat, seperti orang tua, teman hingga pacar.

Hari ulang tahun menjadi satu di antara momen yang selalu ditunggu setiap orang. Pada peringatan tersebut biasanya seseorang akan mendapatkan ucapan dari orang terdekat dan tersayang.

Dalam ucapan selamat ulang tahun biasanya sarat akan doa, harapan serta curahan hati. Tak sedikit orang yang memberikan ucapan ulang tahun dengan ungkapan keren dan berkesan.

Nah, bagi kamu yang ingin memberikan ucapan ulang tahun yang berkesan, bisa menggunakan bahasa Jawa. Tak banyak orang yang mengucapkan ulang tahun dengan bahasa Jawa. Hal itu yang membuat ucapanmu akan tampak berkesan.

Bahasa Jawa kebanyakan digunakan orang-orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Ada banyak ucapan ulang tahun dalam bahasa Jawa yang bisa kamu berikan saat orang terdekat merayakan hari jadinya.

Berikut ini kumpulan ucapan ulang tahun dalam bahasa Jawa, seperti dilansir dari laman Udfauzi, Kamis (7/1/2021).

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ulang tahun. (Gambar oleh C B dari Pixabay)
Ilustrasi ulang tahun. (Gambar oleh C B dari Pixabay)

1. "Sugeng tanggap warsa mugi-mugi tinansah pinaringan barokah saking Gusti Allah SWT."

2. "Sugeng tangggap warso kagem pakdhe (paman) mugi tansah keparingan sehat lan tambah kesaenan kagem sak lajengipun."

3. "Rahajeng ambal warsa sederek adalem mugi-mugi kangge jenenganipun langkung sae sak derengipun ugi mboten kalimengan mugi diparingi rezeki ingkang melimpah ugi berkah."

4. "Sugeng tanggap warsa bapak/simbok, mugi tinambah sabar minggah mucal putra wayahipun. Lan mboten kesupen tambah sae amal lan pendamelan."

5. "Sugeng tanggap warsa kancaku mugi gusti paring lemebere rezeki lan dipuntebihaken saking malapetaka."

6. "Sugeng tanggap warsa mugi-mugi tinansah pinaringan barokah saking Gusti Allah SWT."

7. "Mugi yuswo ingkang minggah meniko langkung mimbeti ketakwaan ugi kapitadosan dateng Gusti Pangeran Alam sedoyo."

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ulang tahun. (pixabay.com)
Ilustrasi ulang tahun. (pixabay.com)

8. "Bade ngaturaken suka cita kagem njenengan ingkang tanggap warsa, mugi-mugi langkung sae kajenenganipun sae saupakara miyos ugi batos."

8. "Sugeng ambal warsa, mugi Gusti tinansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun."

9. "Rahajeng tanggap warsa ngasta priyantun yuswa adalem gandrung, mugi-mugi Allah salajeng nyaosaken kasasaran ugi rezeki ingkang melimpah."

10. "Sugeng ambal warsa ya bro/sist mugo Gusti maringi sekabehane sek awakmu karepno, ini dongaku kanggo awakmu pokokke sek terbaik sekabehane."

11. "Selamet ulang tahun kancaku, muga-muga apa sing bakal dikarepne biso tergapai, dongaku kanggo awakmu mesti ono, mugo Gusti Allah gampangna apa sing dikarepan."

12. "Rahajeng tanggap warsa, muga-muga umur kang nyuda iki nambah pengabdian lan pitados maring Allah SWT, muga Allah menehi rezeki lan panuwun marang kowe."

12. "Nderek bungah cita ingkang ambal warsa, mugi-mugi tansah pinaringan kasasaran ingkang lahir lan batos."

14. "Aturaken tanggap warsa, mugi ditebihno ing sedanten sambekala, dilambari bungahing ati lan dedongo, mugi tansah pinaring keberkahan yuswo lan rezeki."

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi kue ulang tahun. | Kaboompics .com dari Pexels
Ilustrasi kue ulang tahun. | Kaboompics .com dari Pexels

15. "Sugeng ambal warsa, mugi Gusti tinansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun."

16. "Aturaken tanggap warsa, mugi ditebihno ing sedanten sambekala, dilambari bungahing ati lan dedongo, mugi tansah pinaring keberkahan yuswo lan rezeki."

17. "Sugeng tanggap warsa kagem bapak/ibu guru, mugi panjenengan pinaringan wilujeng slamet lan lumebere rezeki sekalian tambah iman lan takwa dateng Gusti Allah SWT."

18. "Tuku blewah neng pasar selamat, tuku sekat neng pringgodalu, sugeng ambal warsa konco kentelku, tetep semangat lan sehat serta sukses terus."

19. "Urip iku gur mampir ngombe, ojo digawe susah lan sepaneng, sugeng ambal warsa bro."

20. "Slamet ulang tahun cah ayu, mugo-mugo Gusti Allah maringi sedanten cita-citamu, lan diadohno seko sekabehane malapetaka."

21. "Rahajeng tanggap warsa, muga-muga umur kang nyuda iki nambah pengabdian lan pitados maring Allah SWT. Muga Allah menehi rezeki lan panuwun marang kowe."

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ulang tahun. (dok. Foto Annie Spratt/Unsplash/Dinny Mutiah)
Ilustrasi ulang tahun. (dok. Foto Annie Spratt/Unsplash/Dinny Mutiah)

22. "Sugeng ambal warsa bojoku sayang, muga-muga umurmu kang tambah iki nambahi sabar anggonmu ndidik anak-anak kita iki."

23. "Slamet tanggap warsa bapak/ibuk muga Gusti maringi kasasaran lan rezeki kang lumeber, lan ora lali mugi Gusti paring tambah kesabaran."

24. "Sugeng tanggap warsa, mugi-mugi tansah pinaringan waras lan tansah slamet kalis ing sambikolo monggo dipun aturi dahar bancakan saking poro widodari kan widodaera khayangan."

25. "Aturaken damel ibu sugeng ambal warsa mugi Gusti Pangeran tinansah pinareng kasasaran, yuswo ingkang panjang ugi rezeki ingkang berkahi damel panjenengan."

26. "Ngaturaken ambal warsa, mugi Gusti paring yuswo ingkang panjang lan barokah, mugi Gusti Pangeran tinansah paring kasasaran lan ketentreman."

27. "Nderek ngaturaken ambal warsa eyang kakung/putri, mugi-mugi tinansah pinaring rahayu lan barokah saking Gusti Pangeran."

28. "Sugeng tanggap warsa. Mugi-mugi panjenengan sedoyo pinaringan rezeki ingkang katah lan pinaringan kasihatan jasmani lan rohani."

Sumber: Udfauzi

Dapatkan artikel kata-kata ucapan dari beragam tema lainnya dengan mengunjungi tautan ini.