Membidik Milenial Kalsel agar Peduli Jaminan dan Perlindungan Kerja

Liputanenam
Membidik Milenial Kalsel agar Peduli Jaminan dan Perlindungan Kerja

Milenial punya potensi kuat sebagai pendorong perubahan sehingga harus terlibat dalam perluasan kepesertaan BP Jamsostek.