Malaysia jadi lokasi berkesan bagi prestasi bulu tangkis Fajar/Rian