Manfaat Membaca Ayat Kursi 12 Kali, Dapat Perlindungan dari Allah

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Ketika ada bisikan dalam hati untuk berbuat jahat, coba baca sepenggal ayat ajaib ini. Satu ayat yang menggemparkan jagat saat diturunkan. Ayat tersebut adalah Ayat Kursi.

Dengan niat yang tulus dan atas izin Allah SWT, niat jahat dalam hati akan sirna seketika. Ayar Kursi merupakan salah satu ayat yang terdapat dalam Surah Al Baqarah, yaitu berada di ayat ke-255.

Saat Ayat Kursi sedang diturunkan ke bumi melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh alam semesta dan seisinya tunduk penuh hormat menyambut kedatangannya.

Bahkan, konon katanya, saat Jibril turun ke bumi, ada 70.000 malaikat yang menyertainya. Dikisahkan bahwa saat itu bumi menjadi gemetar, maka terjadi lah gempa di seluruh bumi.

Terjadi gemuruh di seantero dunia. Terdengar suara dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya. Getaran tersebut bahkan mampu melepaskan mahkota di atas kepala para raja.

Tak hanya manusia yang mengalami kegemparan. Dikisahkan kelompok setan pun turut kocar-kacir dan berlarian menuju pimpinannya, iblis. Raja iblis pun memerintahkan setan untuk menelusuri sumber kegemparan tersebut.

Tak disangka, asal getaran itu ternyata dari kedatangan ribuan malaikat yang membawa Ayat Kursi kepada Nabi Muhammad SAW. Tak heran jika Ayat Kursi ini punya manfaat luar biasa besar bagi segenap umat Islam.

Manfaat membaca Ayat Kursi yang bisa dirasakan pertama adalah akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Manfaat ini bisa kamu rasakan ketika kamu membaca Ayat Kursi setelah salat saat pagi dan petang.

Selain itu, Allah akan memerintahkan dua malaikat untuk menjaganya selama ia tidur hingga pagi. Abduraahman bin ‘Auf menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW apabila masuk ke dalam rumahnya, dibacakan ayat kursi di empat penjuru rumahnya dan berharap Ayat Kursi tersebut dapat menjadi penghalang dan dinding bagi setan.

Sementara jika membaca Ayat Kursi sebanyak 12 kali pada hari Jumat, maka seseorang akan terhindar dari kejahatan. Baik itu kejahatan dari manusia, hewan, maupun setan.

Manfaat membaca Ayat Kursi lainnya adalah akan dijaga dalam perjalanan ataupun saat ingin memulai perjalanan. Allah SWT Akan memudahkan perjalanannya dan Allah akan melindungi selama perjalanannya.

Bacaan Ayat Kursi dan Terjemahannya

Ilustrasi Al Qur’an Credit: freepik.com
Ilustrasi Al Qur’an Credit: freepik.com

Berikut ini bacaan Ayat Kursi yang disebut sebagai ayat paling agung dalam Alquran:

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta'khudzuhuu sinatuw walaa naum.

Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illaa biidznih,

Ya'lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai'im min 'ilmihii illaa bimaa syaa'

Wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya'uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adhiim.

Artinya:

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.

Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini